Tidskriften

Tidskriften Periferi
– är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
– ger poesin stort utrymme, men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
– vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
– kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
– utkommer två gånger om året, höst och vår sedan hösten 2018
– ska spridas som ringar på vattnet
– är en del av Andersson Kulturproduktion

Tidskriften Periferis föregångare har varit Vaulunder, Grufvan och Schakt.
Vaulunder utkom med 9 nummer under 1980-talet i Surahammar.
Medredaktör var Kjell Andersson.
Grufvan utkom med totalt 17 nummer efter att jag hade flyttat till Riddarhyttan.
Schakt var ett litet poesimagasin i stencilformat som hann utkomma med fyra nummer.
Periferi har utkommit sedan hösten 2018 med två nummer om året, vår och höst.

Omslagsbild Periferi 10. Fotograf: Joakim Thornell