Tidskriften

Tidskriften Periferi

  • är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
  • ger poesin stort utrymme, men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
  • vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
  • kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
  • utkommer två gånger om året, höst och vår sedan hösten 2018
  • ska spridas som ringar på vattnet
  • utges av Andersson Kulturproduktion
  • Går att beställa i webbutiken!