Recensioner

Diktsamlingen ”Som ett ögonblick”!
_________ * _________
Recension i nr 1 2022 av tidskriften Klass

_________ * _________
Recension hos nickopoet.com – En poetisk oas i litteraturens kungarike
27 januari 2022
Klicka här

_________ * _________

Recension i Fagersta-Posten
1 januari 2022 på webben, 5 januari i tryck

Andersson vågar gå mot strömmen

Dikterna är ögonblick och som läsare får man följa med Lars på hans vandringar i Bergslagsbygd och känna kärleken till det han ser.” Per-Arne Bengtsson har läst Riddarhyttebon Lars Anderssons senaste diktsamling.

Människor väljer sina synsätt. Riddarhyttan kan vara en gudsförgäten håla i skogen med ett antal udda figurer som låter sig höras. Det går också att välja något annat.

Det kan vara en plats där tillräckligt många har slagit sig ner för att finna sitt eget kulturella uttryck. Något som handlar om att skapa något eget och inte bara hänga på och kopiera något storstadsfenomen.

Vi har fått se och höra teater, musik och kunnat besöka festivaler av den ovanliga sorten. Nu får vi ta del av poesi genom Lars Anderssons nyutkomna diktverk Som ett ögonblick.

Dikterna är verkligen ögonblick och som läsare får man följa med Lars på hans vandringar i Bergslagsbygd och känna kärleken till det han ser. Vi går kring nedlagda gruvor som blivit övergivna miljöer och där saknas bara gubbarna som sitter med sina termosar och unikaboxar och filosoferar över en smörgås. Miljöerna är poetens och det övergivna är inte något dött, utan har förvandlats till en naturmystik där vi får träffa ett du som relaterar till poeten. Ögonblicken i Bergslagsmiljöerna är stillbilder som fryser stunden och plockar ut ögonblicket ur tiden och vad är ett år i Röda jordens sammanhang?

Jag ser det som att Lars har en unik förmåga att lyfta fram anden ur jorden och ge den ett sammanhang. Andra går förbi utan att beröras och jag önskar att barnen i Bergslagen kunde få hjälp att se och förstå att stenen och malmen är vår historia. Inte som en rad fakta, utan som den stora livskänslan av att finnas till som människa inför sin egen kulturhistoria.

Bilderna i poesin är konkreta och ibland mycket lokala men det lyfter ändå, kanske för att man som läsare känner en stark integritet hos diktaren. Han som tror på sin väg utan att tvivla. Dikterna går inte att läsa i ett svep utan kräver sin tidsaspekt. Det måste sjunka in och bli en betraktelse av något djupare och större. Kärnan i livet som är det oförklarliga finns närvarande även om dikten tar vägen över den lokala bensinstationen och vi får veta dagens bensinpris.

Lars Andersson tillhör en av de modiga personerna som lever och verkar i Riddarhyttan och hans poetiska ådra känner vi till sedan tidigare. Detta är hans femte diktsamling och han är även redaktör för en tidskrift som vill levandegöra poesins plats i livet. De flesta känner honom som ett tidigare kommunalråd i Skinnskattebergs kommun. Nu vet vi att han också är en person som vågar gå mot strömmen.

Bild: Staffan Bjerstedt Fagersta-Posten

Vill du beställa boken… Enklaste sättet är att swisha 148 kronor till 1236746564 (100 kronor för boken och 48 kronor för porto) Då dimper boken ner i din postlåda inom kort.
Bor du nästgårds är priset 100 kronor

_________ * _________

Recension på Facebook den 6 december 2021
Andreas Björsten skriver:

Lars Andersson: Som ett ögonblick (Förlaget Periferi, 2021)

Så bra bok detta är, i en tradition av arbetardikt ur vardagligt perspektiv med flygga metaforer över skogskanten. Författaren Lars Andersson driver tidskriften Periferi. Ibland lämnar han sitt Skinnskatteberg för att bli cafésittare i andra städer.
Dikterna öppnar upp perspektiven. De tvåradiga stroferna viner förbi som framtidsminnen, som ögonblick att spara och återvända till. Känslan i dessa rader kan jag i hög grad identifiera mig med
”några rosor liggerpå trottoaren
plötsligt står det klart för mig
det jag sedan länge egentligen visste
minnesplattan på Sveavägen
materialiserar en avslutad era”

Detta är den svenska civilisationens avgrundspunkt.