Förlaget

Förlaget Periferi
är en del av andersson kulturproduktion och har, under olika namn, givit ut böcker och häften, mest diktsamlingar och antologier under årens lopp. Första diktsamlingen gavs ut 1979. 

Tidigare namn på förlaget:
Förlaget Vaulunder, Förlaget Grufvan och Lars Andersson Förlag
Nu är namnet alltså Förlaget Periferi.

Följande ordmakare har givit ut böcker eller häften under årens lopp:

Lars Andersson
Mikael Andersson
Anders Berlin
Jan-Ole Björkbacka
May Davidsson
Hans Ekström
Carlota Elmes
Jonas Engman
Mio Givell
Lars Granström
Olof Karlsson
Nina och Lasse Nilsson
Robert Nordling
Anders Olsson
Bertil Olsson
Nils Erik Roos
Helena Smålänning
Erna Toterud
Benny Wallin

Hela förlagets utgivning med presentation av titlarna hittar du i webbutiken – se menyn.
Även slutsålda alster presenteras.

Förlagets senaste utgivning är Lars Anderssons diktsamling “Som ett ögonblick”
och Bertil Olssons “Fjärdsånger från Ornö”.
Beställ dina böcker i Periferis webbutik!