Periferi nr 2

Beräknas utkomma våren 2019
Stoppdatum för manus 31 januari

Några tänkbara medarbetare har kontaktat redaktören
Redaktören har kontaktat några tänkbara medarbetare

Flera olika texter, noveller och dikter har inkommit

vill du medverka
skicka texten till manus@periferi.eu