Martin Niemöller

Tysk pastor och antinazist (1892-1984)
medverkar med en dikt som finns återgiven i flera versioner. Niemöller berättade 1971 att han inte var säker på vilka grupper som ingick i den ursprungliga formuleringen, men han föredrog versionen där kommunister, fackanslutna och judar nämns i tur och ordning. (enl Wikipedia)


Om du vill läsa Niemöllers antinazistiska dikt - beställ Periferi nr 1!

Klicka här