MEDARBETARE
PERIFERI NR 1:

Hans-Åke Karlsson
Stig Henriksson
Anders Olsson
Linnea Gustafsson
Olga Gustafsson
Håkan Eklund
Benny Wallin
Gerd Vading
Maria Küchen
Per Zetterlund
Arne Johnsson
Karin Boye
Astrid Bäckström
Emelie Beijer
Johan Jönson
Peter Björkman
Lars Andersson
Martin Niemöller