Lars Andersson

Som tidskriftens redaktör medverkar jag med en dikt i Periferi 1
Den kan du läsa här:


Höst i Karlstad

Gustaf Fröding har fått ett nytt öga
Han ser ut över torget

Britta Kajsa och Tilda har svarta kläder,
svart hår och svarta blickar

Bälgspelen är borta
hörlursmusiken individuell

Domkyrkan är låst, men vattnet i Klarälven
flyter som vanligt stilla ut i Vänern